Công ty mới thành lập, chưa có hoạt động kinh doanh hay hóa đơn đầu ra có cần thủ tục giải thể công ty không?


Trong trường hợp công ty mới thành lập nhưng chưa có hoạt động kinh doanh hay chưa xin hóa đơn xuất đầu ra tại cơ quan thuế nhưng công ty không duy trì được nữa thì phải tiến hành giải thể công ty mới thành lập. Thủ tục giải thể công ty mới thành lập vẫn bao gồm các nội dung như công ty bình thường khác. Công ty vẫn phải chuẩn bị hồ sơ và nộp lên các cơ quan như: sở kế hoạch và đầu tư, cơ quan thuế, ngân hàng…


Công bố giải thể


Công ty cần chuẩn bị hồ sơ giải thể công ty mới thành lập nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư trên địa bàn trụ sở giao dịch của công ty. Hồ sơ bao gồm các văn bản như sau: Quyết định giải thể của công ty mới thành lập, thông báo giải thể của công ty đến sở kế hoạch và đầu tư, giấy ủy quyền của công ty cho người đi nộp hồ sơ, chứng minh nhân dân/căn cước của người đi nộp hồ sơ (bản sao có công chứng). Khi hoàn thành hồ sơ, nộp hồ sơ tại văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Sở kế hoạch và đầu tư, các cán bộ của Sở sẽ kiểm tra các văn bản, giấy tờ của công ty, các thành phần, tính pháp lý của hồ sơ. Nếu hồ sơ của công ty đảm bảo đúng và đủ yêu cầu thì người giao nộp sẽ nhận được giấy biên nhận của Sở kế hoạch và đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ sẽ hướng dẫn sửa đổi hoặc có văn bản thông báo sửa đổi và bổ sung các nội dung chưa đúng, chưa đủ đến công ty và ra thời hạn nộp bổ sung hồ sơ.

 


Quyết toán thuế


Khi đã xong hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư, công việc tiếp theo là quyết toán thuế với cơ quan thuế nhà nước. Kế toán của công ty sẽ làm nhiệm vụ hoàn thiện các giấy tờ, các báo cáo liên quan đến thu nhập, nộp thuế của công ty trong thời gian từ lúc giấy phép đăng ký kinh doanh có hiệu lực. Để xử lý quyết toán thuế, kế toán cần chuẩn bị: hoàn thành tờ khai thuế các quý trong năm, quyết toán khoản thuế thu nhập cá nhân, quyết toán thuế thu nhập của công ty, lập báo cáo tài chính công ty. Việc làm các thủ tục, hồ sơ về thuế yêu cầu người thực hiện phải nắm bắt tình hình và các thay đổi trong quy định của cơ quan thuế để không sai sót trong quá trình làm hồ sơ. Công ty mới thành lập chưa có hóa đơn đầu ra hay hoạt động kinh doanh cũng vẫn phải hoàn thành bước quyết toán thuế này với báo cáo trắng.

 

© Copyright by Law 24h 2017

Hotline
033 444 5588