• Home
  • Cần làm gì khi muốn thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện khác quận?

Cụ thể, nếu muốn thay đổi địa điểm văn phòng đại diện khác quận, các bạn cần thực hiện theo những bước dưới đây:

 

Bước 1: Thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan thuế

 

Căn cứ theo Thông tư 95/2016/TT-BTC mà các bạn thực hiện thủ tục thay đổi tại cơ quan thuế:

 

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế được quy định theo mẫu số 08-MST ban hành cùng với Thông tư số 95/2016/TT-BTC.

 

– Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động (không yêu cầu chứng thực) hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc hoặc các Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp dựa trên địa chỉ mới.

 

– Chi cục Thuế cũ sẽ xác nhận mẫu 09 và 09a cho văn phòng đại diện để bạn làm thủ tục chuyển địa chỉ văn phòng đại diện khác quận.

 

 

Bước 2: Đăng ký thay đổi địa điểm văn phòng đại diện

 

– Về hồ sơ, các bạn cần ra thông báo thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện. Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị thêm Quyết định và biên bản họp của Công ty về việc thay đổi địa chỉ mới cho văn phòng đại diện; các mẫu 09 và 09a của Chi Cục thuế cũ.

– Quy trình thực hiện như sau:

 

Khi muốn thay đổi địa chỉ, bạn phải gửi hồ sơ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng mới định chuyển đến.

 

Khi đã nhận được Thông báo của doanh nghiệp, phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành trao Giấy biên nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, sau đó thay đổi các thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cuối cùng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện mới.

 

Thời gian xét duyệt hồ sơ dao động trong vòng 3 ngày để từ khi phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ phía doanh nghiệp.

 

Các bạn cần lưu ý rằng, trong trường hợp văn phòng đại diện sử dụng con dấu có nội dung địa chỉ đã bị thay đổi, khi đó doanh nghiệp cần làm lại mẫu con dấu, đồng thời thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu đó cho các cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

nvduong | 31/05/2023

© Copyright by Law 24h 2017


090.901.6286