• Home
  • Một số trường hợp không cần xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo pháp luật

Tuy nhiên kể từ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018  ra đời, có một số quy định chi tiết hơn về việc thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm là: Quy định rõ 1 số trường hợp không cần phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm. Vậy những trường hợp đó là gì?

 

– Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

 

– Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ

 

– Cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định

 

– Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

 

– Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn

 

– Cơ sở sản xuất và kinh doanh các dụng cụ, vật liệu bao gói thực phẩm

 

– Nhà hàng trong khách sạn

 

– Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

 

– Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành kinh doanh thực phẩm

 

– Các cơ sở đã được cấp 1 trong những loại giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt, giấy hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), giấy chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000), tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC)  hoặc những loại giấy chứng nhận tương đương còn hiệu lực.

 

 

Tuy không phải cấp giấy chứng nhận vệ sinh ATTP nhưng các cơ sở trên vẫn phải tuân thủ theo các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tương ứng.

 

Đối với những cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm không thuộc các trường hợp nêu trên thì cần phải đáp ứng đủ những điều kiện về an toàn – vệ sinh thực phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 34 -Luật an toàn thực phẩm. Riêng với những cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì luôn phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

 

Cụ thể, theo  Nghị định 15/2018/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 02/ 2/ 2018 đã thay thế cho Nghị định số 38/2012/NĐ-CP, đồng thời bãi bỏ Chương II – Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT cấp ngày 9/4/2014.  

 

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là 1 trong những vấn đề cực nóng và nhức nhối trong xã hội hiện nay. Các đơn vị kinh doanh thực phẩm, lương thực luôn phải chấp hành đúng những quy định của Nhà nước và pháp luật để đảm bảo vệ sinh và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

nvduong | 31/05/2023

© Copyright by Law 24h 2017


090.901.6286