Chủ đề tin tức
  • Những yếu tố cần xác định trước khi thành lập doanh nghiệp – Phần 1
Những yếu tố cần xác định trước khi thành lập doanh nghiệp – Phần 1

Tuy nhiên dù sao ý định này vẫn luôn đáng được khích lệ, động viên và hỗ trợ từ cả xã hội. Đó là lý do chúng tôi mong muốn được liệt kê cho các bạn...

Những yếu tố cần xác định trước khi thành lập doanh nghiệp – Phần 2

Để tránh trùng lặp tên của mình với tên của các doanh nghiệp khác đã hoạt động, các doanh nghiệp mới lập thường có xu hướng đặt tên dài hơn (tên có từ  3 - 4...

Chuẩn bị đơn giản hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Giấy tờ tùy thân   Về giấy tờ tuỳ thân, đại diện pháp luật (cùng các thành viên góp vốn nếu có) của doanh nghiệp cần chuẩn bị CMND hoặc Hộ chiếu hoặc thẻ Căn cước công...

© Copyright by Law 24h 2017

Hotline
033 444 5588